Plaatselijk Belang Buitenpost

Leefbaarheid, ontwikkeling en veiligheid

De Vereniging voor Plaatselijk Belang Buitenpost (PBB) beschouwt zichzelf als vertegenwoordiger en belangenbehartiger voor het dorp Buitenpost en haar inwoners. Ze houdt zich niet alleen bezig met het algemeen belang. Als het nodig is komt ze ook op voor straten, verenigingen en organisaties of een individuele inwoner.

De Vereniging heeft geen binding met politieke, religieuze of commerciële partijen of belangen. PBB ziet het als haar belangrijkste taak om bij te dragen in het goed en prettig wonen van alle inwoners in Buitenpost.

Haar werk concentreert zich op verschillende onderwerpen:

 • verkeersveiligheid
 • vergroting van de binding en verbinding tussen haar inwoners, middenstand en organisaties
 • een voldoende voorzieningenniveau van winkels, scholen, vervoer, sport en cultuur
 • een prettige leefomgeving
 • een gezonde ontwikkeling van Buitenpost

Wat doet ze om dit te bereiken? Een greep uit haar bezigheden:

 • ze geeft dorpsblad De Binnenste Buiten uit en verzorgt de website en facebookpagina Binnen Buitenpost
 • beheert het Leefbaarheidsfonds en subsidieert. Verenigingen en organisaties zoals Concours Hippique, Sinterklaasintocht en Winterlichtroute worden hiermee geholpen. Ook de verlichting van de molen in Het West betaalt ze.
 • neemt initiatief tot acties. Ze stond bijvoorbeeld aan de basis van het oorlogsmonument aan de Haersma de Withstraat, de dierenweide, het vrijwillig bestuur van zwembad De Kûpe, de winterlichtroute, de Initiatiefgroep Wonen Buitenpost en het nieuwe Groen Buitenpost-project.
 • heeft overleg met andere plaatselijk belangen in de gemeente in de Federatie Plaatselijk Belangen Achtkarspelen
 • ze voert veel overleg met overheid, ambtelijke organisaties en raadsfracties
 • doet de organisatie van de zwerfvuilacties
 • draagt zorg voor onder andere de welkomborden, dorpsplattegrond, kunstwerk aan de Voorstraat, molensteen op het Boelensplein en plantenbakken bij de ingangen van het dorp
Door lid te worden van onze vereniging helpt u ons. Voor maar € 5,- per jaar hoort u erbij!

Wat krijgt u daarvoor terug?

 • het werk van een betrokken groep mensen om Buitenpost een plaats te laten zijn waar het fijn wonen en leven is
 • inspraak op onze ledenvergadering
 • zolang de voorraad strekt, het jubileumboek Buitenpost, een goede gelegenheid uit 2020

Plaatselijk Belang in actie

22 april 2022
Buitenpost krijgt 32 nieuwe woningen op voormalig kassencomplex

Er komt eindelijk schot in de ontwikkeling van het voormalige kassencomplex aan de Keurloane in Buitenpost. Projectontwikkelaar Klavier uit Twijzel, eigenaar van de grond, is voornemens 32 woningen op het terrein te realiseren. De gemeenteraad van Achtkarspelen heeft donderdag het ontwerpbestemmingsplan vrijgegeven.

Lees meer
27 maart 2022
Nog dit voorjaar schep in de grond voor nieuwbouw lits-locatie

De ledenvergadering van Plaatselijk Belang van afgelopen dinsdag gaf veel positief woonnieuws voor Buitenpost. Wij lieten in een eerdere melding op deze pagina al de schets voor bebouwing aan de Keurloane zien. Hetzelfde gebeurde ook voor de Lits-locatie aan de Halbertsmastraat.

Lees meer
25 maart 2022
Eerste schets bebouwing keurloane gepresenteerd

Tijdens de ledenvergadering van Plaatselijk Belang werd een tipje van de sluier over de nieuwbouw aan de Keurloane opgelicht. Geert Veenstra van projectontwikkelaar Klavier uit Twijzel was uitgenodigd om te vertellen over zijn plannen op die plek. De stand van zaken is nu dat er 32 woningen gebouwd zullen worden.

Lees meer

De Binnenste Buiten

De Binnenste Buitenpost is een uitgave van de Stichting Dorpsblad ‘de Binnenste Buiten’. De krant verschijnt 11 keer per jaar en heeft een oplage van 2.700 exemplaren. Deze krant wordt al jaren met veel plezier gemaakt door een gevarieerde groep redactieleden.

Download gratis het 75-jarig jubileumboek

Buitenpost. Halfweg tussen Us Mem en het Peerd van Ome Loeks.

Dit boek werd uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Vereniging voor Plaatselijk Belang te Buitenpost, opgericht op 7 juni 1920 op initiatief van de Coöperatieve Vereniging voor Electrische Verlichting. De Vereniging voor Plaatselijk Belang heeft in de driekwart eeuw van haar bestaan allerlei activiteiten ontwikkeld ter bevordering van de leefbaarheid van Buitenpost.

In 2020 verscheen het boek ‘Buitenpost, een goede gelegenheid’ ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Vereniging van Plaatselijk Belang Buitenpost. Kort daarna ontstond de vraag naar ‘het eerste jubileumboek’. Dat is dit boek. Het was onverkocht geraakt en een nieuwe druk niet haalbaar. Met de komst van de
moderne media is dit een alternatief om het werk toch weer verkrijgbaar te maken.

De PDF is van een ander formaat dan het originele boek. Daardoor moest de indeling aangepast. Foto’s hebben vaak een andere grootte en een andere plek in de tekst gekregen om ze beter aan te laten sluiten. Storende fouten in de tekst zijn zoveel mogelijk aangepast.

© 2024 - Plaatselijk Belang Buitenpost

Deze site maakt gebruik van cookies.

BinnenBuitenpost.nl maakt gebruik van cookies voor verschillende doeleinden. Door verder gebruik te maken van deze site stemt u in met het plaatsen en uitlezen van cookies. U kunt altijd weer de cookie-instellingen wijzigen.
Cookies op onze website
Functionele cookies
Deze cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert. Ook gebruiken wij functionele cookies voor het opsporen van misbruik van onze website en diensten.
Analytische cookies
Met deze cookies kunnen we het gebruik van de website analyseren, zodat we de prestaties van onze website kunnen meten en verbeteren.
Cookies voor social media
Met deze cookies kunt u verbinding maken met uw sociale netwerken en recensies lezen.
Cookies voor gerichte reclame
Deze cookie worden gebruikt om getoonde advertenties af te stemmen op je interesses, zowel op Kostenservice.nl als op andere websites.