Het leefbaarheidsfonds

Nee, het is nooit een vetpot geweest, de 75 eurocenten die PBB per jaar sinds 2002 voor de leefbaarheid van iedere inwoner in ons dorp uit te geven had. Maar toch hebben wij in de afgelopen jaren verschillende projecten en evenementen op bescheiden schaal kunnen helpen. Ter verduidelijking voor zichzelf en degenen die een beroep doen op het Leefbaarheidsfonds zijn per 1 januari 2020 de voorwaarden uitgebreider vastgelegd. De Algemene Voorwaarden voor een subsidieaanvraag uit het Leefbaarheidsfonds door Plaatselijk Belang staan hieronder.

Doel van het leefbaarheidsfonds is de leefbaarheid in Buitenpost in stand te houden dan wel te verbeteren. Instellingen, verenigingen, stichtingen of bewonersgroepen uit Buitenpost die een activiteit, evenement of jubileum willen organiseren, kunnen een subsidie aanvragen bij het bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost (PBB). Naast activiteiten of evenementen kan door PBB een bijdrage worden verleend in de bekostiging van uitvoeringswerkzaamheden of materialen in het kader van een project, die de leefbaarheid bevorderd.

Voorwaarden van een subsidieaanvraag

Aan deze subsidieaanvragen/-verstrekkingen worden door PBB de hieronder vermelde algemene voorwaarden gesteld:

 1. De activiteit of het evenement:
  • moet in Buitenpost georganiseerd en gehouden worden en een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en de saamhorigheid van de gemeenschap
  • moet voor de gehele of een groot gedeelte van de plaatselijke gemeenschap van belang zijn
  • mag geen overwegend commercieel, politiek of religieus karakter hebben
  • moet toegankelijk zijn voor inwoners van Buitenpost en eventueel voor bezoekers van buiten
  • De begroting moet sluitend zijn
 2. Behalve voor activiteiten of evenementen kunnen instellingen, verenigingen of stichtingen ook een subsidie aanvragen voor jubilea van deze instellingen, verenigingen en stichtingen. De vereniging of stichting is verplicht tot het houden van een officiële receptie of anderszins publieke bijeenkomst ter viering van het jubileum om voor deze bijdrage in aanmerking te komen.
 3. Om voor een subsidie in aanmerking te komen, dient de subsidieaanvraag vóór de uitvoering/aanvang van activiteit of evenement bij PBB te zijn ingediend.
 4. Beslissingen en toekenningen van subsidie, door PBB, zullen door PBB schriftelijk kenbaar worden gemaakt.
 5. Indien de activiteit of het evenement waarvoor subsidie is verleend geen doorgang vindt, vervalt het recht op subsidie. PBB behoudt zich het recht voor om dit bedrag terug te vragen.
 6. PBB behoudt zich het recht voor om na afloop van een activiteit of evenement inzage te hebben in de daadwerkelijke kosten van de door PBB gesubsidieerde activiteit of evenement. In een dergelijke situatie dient de ontvanger van de subsidie, op verzoek van PBB, na afloop van de activiteit of het evenement de volgende bescheiden te overleggen:
  • een gespecificeerd overzicht van alle werkelijke inkomsten en uitgaven van de activiteit of het evenement
  • de op de in het overzicht verantwoorde inkomsten en uitgaven betrekking hebbende bescheiden
 7. In bijzondere gevallen kan PBB afwijken van de bepalingen van deze voorwaarden. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien of onduidelijk zijn, beslist PBB.

Aldus besloten en goedgekeurd door het bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost (PBB) op 3 december 2019.

Een aanvraag indienen

Wilt u in aanmerking komen voor een subsidie uit het fonds, dan kunt u een verzoek schrijven aan:

Het bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost
Postbus 30
9285ZV Buitenpost
pbbuitenpost@gmail.com

Bij de aanvraag Subsidie Leefbaarheidsfonds PB Buitenpost moet het volgende zijn ingevuld en bijgevoegd:

 • naam en adres van de aanvrager
 • een nauwkeurige omschrijving van de activiteit of het evenement
 • een gespecificeerde begroting van de inkomsten en uitgaven voor de activiteit of het evenement, voorzien van een toelichting
 • een IBAN-nummer
© 2024 - Plaatselijk Belang Buitenpost

Deze site maakt gebruik van cookies.

BinnenBuitenpost.nl maakt gebruik van cookies voor verschillende doeleinden. Door verder gebruik te maken van deze site stemt u in met het plaatsen en uitlezen van cookies. U kunt altijd weer de cookie-instellingen wijzigen.
Cookies op onze website
Functionele cookies
Deze cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert. Ook gebruiken wij functionele cookies voor het opsporen van misbruik van onze website en diensten.
Analytische cookies
Met deze cookies kunnen we het gebruik van de website analyseren, zodat we de prestaties van onze website kunnen meten en verbeteren.
Cookies voor social media
Met deze cookies kunt u verbinding maken met uw sociale netwerken en recensies lezen.
Cookies voor gerichte reclame
Deze cookie worden gebruikt om getoonde advertenties af te stemmen op je interesses, zowel op Kostenservice.nl als op andere websites.