ALV Plaatselijk Belang Buitenpost op 23 mei 2023

Vicevoorzitter Tilly Kuipers Kamminga opent de vergadering en heet de bestuursleden welkom. Spijtig dat er door de leden geen gevolg is gegeven aan de uitnodiging voor deze bijeenkomst. In het kort wordt de reden van deze bijeenkomst toegelicht door Gerben Stellingwerf.
De volgende redenen hebben er toe geleid dat wij onze statuten moeten en willen aanpassen:

De WBTR. Op 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) van kracht geworden. Deze wet regelt maatregelen om de kwaliteit van een bestuur van o.a. verenigingen en het toezicht daarop te
verbeteren. Het gaat er bijvoorbeeld om dat duidelijk in de statuten staat hoe de verantwoordelijkheden geregeld zijn van de bestuursleden.

art. 11 lid 4: een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslagingen besluitvorming indien de bestuurder daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft.

art. 12, lid 2: het omschrijven van ‘belet’.

Onze statuten dateren uit 1981. Veel is er sindsdien anders geworden en ook is het taalgebruik aangepast. Het is nu bijvoorbeeld ook mogelijk om digitaal stukken in te zien en te ondertekenen.

art. 19, lid 2: ter inzage leggen via een daarvoor geschikt digitaal kanaal. In onze vernieuwde statuten willen wij opnemen dat de zittingstermijn van bestuursleden aangepast wordt. Tot nu toe was het in principe mogelijk om maar één keer de zittingsperiode van vier jaar te verlengen. Nu de
ervaring van afgelopen jaren leert dat het moeilijk is om nieuwe bestuursleden te vinden willen wij de mogelijkheid openen dat de zittingsperiode meerdere keren kan worden verlengd.

art. 10, lid 2: het aftredend bestuurslid is weer herkiesbaar. Op de wijzigingen van de Statuten, die zijn voorgelegd aan de aanwezige leden op 25 april jl. zijn
geen opmerkingen noch bezwaren binnengekomen. Het tekenen van de nieuwe Statuten bij de notaris is vastgesteld op 16 juli a.s. De vergadering wordt met algemene instemming van de aanwezige bestuursleden afgerond.

24 mei 2023
Delen via:
© 2024 - Plaatselijk Belang Buitenpost

Deze site maakt gebruik van cookies.

BinnenBuitenpost.nl maakt gebruik van cookies voor verschillende doeleinden. Door verder gebruik te maken van deze site stemt u in met het plaatsen en uitlezen van cookies. U kunt altijd weer de cookie-instellingen wijzigen.
Cookies op onze website
Functionele cookies
Deze cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert. Ook gebruiken wij functionele cookies voor het opsporen van misbruik van onze website en diensten.
Analytische cookies
Met deze cookies kunnen we het gebruik van de website analyseren, zodat we de prestaties van onze website kunnen meten en verbeteren.
Cookies voor social media
Met deze cookies kunt u verbinding maken met uw sociale netwerken en recensies lezen.
Cookies voor gerichte reclame
Deze cookie worden gebruikt om getoonde advertenties af te stemmen op je interesses, zowel op Kostenservice.nl als op andere websites.